Prof. Dr. Taner Yavuz / Hasta Okulu TV  / Kardiyoloji  / Konjenital Aort Stenozu

Konjenital Aort Stenozu

Merhaba şimdi size kalpten çıkan atardamarın konjenital darlığını, konjenital aort stenozu diğer ifadeyle aort kapak darlığını YouTube Kanalımız Hasta Okulu Tv’de anlatıyorum. Bizimle kalın, güncel kalın ❤️ Prof. Dr. Taner Yavuz | İstanbul Çocuk Kardiyoloji

Konjenital Aort Stenozu Nedir?

Kalbimizin başlıca görevi vücudumuza kan pompalamaktır. Kalbimizde dört kapak bulunur. Kapaklar 2 ya da 3 yaprakçıktan oluşur. Kapak yaprakçıkları evdeki kapı gibi açılıp kapanarak kalbimizdeki kan akışını kontrol ederler.

Konjenital aort stenozu diğer ifadeyle aort darlığı genellikle kapak seviyesindedir . Ancak darlık bazen kapağın üstünde (supravalvüler) veya altında da (subvalvüler) olabilir.  Aort darlığının en yaygın görülen tipi aortik valv stenozu olarak adlandırılan kapağın kendinden olan valvüler darlıklarıdır.

Normal aort kapağı 3 adet ince ve esnek yaprakçık içerir. Sol ventrikül kanı aorta gönderdiğinde normal aort kapağı yaprakçıkları kolayca birbirinden ayrılır ve kalpten çıkan kan akımına engel teşkil etmez.

Konjenital aort stenozu kapak darlığı genellikle biküspit aort kapak anomalisi ile birliktedir. Biküspit aort kapak anomalisi kapakta 3 yerine 2 yaprakçık olmasıdır. Bu anomali de kapak kalınlaşmış ve esnekliği azalmıştır. Kapak yaprakçıkları değişik derecelerde birbirleriyle birleşik ve yapışıktır. Aort kapağı rahat bir şekilde açılamaz ve sol ventrikül aorta kan pompalayabilmek için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalır. Kalbin iş yükü artar ve sol ventrikülün, karıncığın duvarı kalınlaşır. Kalp kası kalınlaşır hipertrofi meydana gelir. Hipertrofi zaman içinde gelişen bir süreçtir. Hipertrofinin kendisi genellikle sorun yaratmaz ancak hipertrofi hastada ciddi aort darlığı olduğunun bir işaretidir.

Konjenital Aort Stenozu Belirtileri

Aort darlığı olan çocuklar genellikle belirti vermez, ilk olarak üfürüm fark edilir. Ciddi aort darlığı durumunda ise belirtiler erken başlar, yenidoğan döneminde farkedilir. Ancak darlığın ciddi olması durumunda anne karnındaki bebekte bile kalp yetersizliği gelişir.

Büyük çocuklarda egzersiz sırasında;

  • Göğüs ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Bayılma
  • Ciddi konjenital aort setenozu olan çocuk ve erişkinlerde egzersiz sırasında ani ölüm riski vardır.

Tanı

Oskültasyon

Aort darlığı genellikle üfürüm duyulması ile fark edilir. Aort darlığında duyulan üfürüm, kanın daralmış kapaktan geçerken oluşturduğu gürültülü bir sestir.

EKG

EKG hafif ve orta şiddetteki darlıklarda normaldir. Ciddi aort darlığında ise EKG sol ventrikül kalınlaşmasını ve yüklenmesini gösterir.

EKO

Ekokardiyografi konjenital aort stenozu için tanı koydurucudur. Ekokardiyografi kısa adıyla eko, aort darlığının saptanması ve ölçülmesi için kullanılan en önemli testtir. Eko ile biz darlığın kapak seviyesinde olduğunu kesin bir şekilde belgeleriz. Darlığın derecesini de ölçebiliriz. Ekokardiyografi, aort darlığı ile birlikte olabilen sol kalp yetersizliği, aort koarktasyonu, ventriküler septal defekt ve mitral kapak darlığı gibi diğer problemlerin dışlanmasında da önemli rol oynar.

Efor EKG Testi

Efor testi, çocuklarda gerçek hayat koşullarında aort darlığının kalp fonksiyonları üzerine etkisine ilişkin bilgiler verir. Ciddi derecede aort darlığı bulunan hastalarda efor sırasında anormal EKG değişiklikleri görülebilir. Efor testindeki bulguları dikkate alarak tedavinin gerekli olup olmadığına karar veririz.

Fetal EKO

Anne karnındaki bebekte ciddi aort darlığı Fetal eko saptanabilir. Fetal ekoda Doppler tekniği kullanılarak darlık düzeyi ölçülebilir.

Konjenital Aort Stenozu Tedavisi

Hafif konjenital aort stenozu tedavi edilmez ama aort darlığı ilerleyebilir. Çocuk yaşlarda başlayan aort darlığı erişkin yaşlarda tedaviye ihtiyaç duyabilir. Ciddi aort darlığı olan hastalara kateterle balon tedavisi ya da ameliyat yapılır.

Aort Balon Valvuloplasti

Darlık balonla tedavi edilir. Balon tedavisinde pulmoner darlık kateterle giderilir, açık kalp ameliyatına gerek kalmaz.

Aort balon valvuloplasti, bir balonun aort damarından kapağa ilerletilerek şişirildiği vücuda az hasar veren yani minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Balonun genişlemesi kapağı açılmaya zorlar.

Ameliyat

Balonun yapılamadığı özel durumlarda ise aort darlığı ameliyatla giderilir. Cerrahi tedavi yani valvotomi açık kalp ameliyatıdır ve kapakçıkların yapışıklıkları açılır, darlık giderilir.

Bazı hastalarda ise kapak darlığı yanı sıra aort yetmezliğide vardır. Bazı hastalarda ise kapak değiştirilmesi gerekir. Mekanik kapak takılan hastalar ise ömür boyu kan sulandırıcı kullanırlar.

Yapılan hiçbir tedavi kapağı normal yapıya kavuşturmaz. Ama darlığını gerileterek yaşamsal tehlikeyi ortadan kaldırır. Kapaktaki yapısal bozukluk nedeniyle balon tedavisi uygulanan bazı hastalarda darlık nüks edebilir. Bu nedenle aort darlığı olan tüm hastalar yaşam boyunca kardiyoloji takibinde kalmalıdır.

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.