Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

Prof. Dr. Taner Yavuz

Özgeçmiş:

Üsküdar’da doğan Prof. Dr. Taner YAVUZ, İlk (Avni Başman), Orta (Üsküdar-Ayazma) ve Lise (Burhan Felek) öğrenimlerini Üsküdar’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı ve Çocuk Kardiyolojisi Yandal Uzmanlığını İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp ve İzzet Baysal Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev aldı. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olarak Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de çalıştı.

Okan Üniversitesinde Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalını da kuran Prof. Dr. Taner Yavuz Üniversitenin İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Son yıllarda çalışmalarını özellikle kritik doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin doğum öncesi takibi, doğum sonrası tedavi ve kateterle girişimsel işlemler alanında yoğunlaştırdı.

Prof. Dr. Taner Yavuz