Çocuklarda Kalp Hastalığı Belirtileri

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri çocuğun yaşına göre farklılık gösterebilir. Yaklaşık her 100 çocuktan 1’si kalp hastalığı ile doğar. Bunlara doğumda var olduğu için doğumsal kalp hastalığı ya da konjenital kalp hastalığı deriz. Çocuklarda bu doğumsal kalp hastalıklarının yanı sıra miyokardit, romatizmal kalp hastalığı gibi sonradan kazanılan yani edinsel kalp hastalıkları da olabilir. Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri aşikar olabildiği gibi hiç belirtisi de olmayabilir. Kalp hastalığı belirtileri çocuklarda bazen zaman içerinde ve yavaş yavaş gelişebilir. Örneğin halsizlik ve erken yorulma zaman içerinde belirginleşebilir. İşte belirtilerin bu şekilde yavaş yavaş ortaya çıkması tanı konulmasını geciktirebilir. Bazen de düzensiz kalp atımı yani aritmi gibi durumlarda ise belirti daha aşikardır ve kalp rahatsızlığını işaret edebilir. Kalp hastalıklarında karşılaştığımız başlıca belirtiler; morarma, iyi emmeme, tartı alamama, efor kapasitesinde azalma, aşırı terleme, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi şikayetlerdir.

Belirtilerin dışında doktor muayene bulgusu da hastalık tanısı sürecini hızlandırır. Çok sayıda bulgu olmakla birlikte en dikkati çeken kalpte üfürüm duyulmasıdır. Kalpte üfürüm kalp atımları arasında steteskopla işitilen fazladan sestir. Çoğunlukla hastalık olmadığı halde duyulur, buna masum üfürüm deriz. Ancak üfürüm çocuklardaki kalp rahatsızlıklarında da en sık karşılaşılan bulgulardandır.

Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir

Ani kalp durması

Ani Kalp Durması

/
Kalbin aniden kan pompalayamaz hale gelmesine ani kalp durması…
Senkop

Senkop-Bayılma

/
Çocuklarda Senkop (Bayılma) Bayılma tıptaki adıyla senkop…
Çarpıntı

Çocuklarda Çarpıntı

/
Çocuklarda çarpıntı, çeşitli belirtiler için kullanılan…
Üfürüm

Kalpte Üfürüm Nedir?

/
Kalpte üfürüm kalp içinde hareket eden kandan dolayı oluşan…
Masum üfürüm

Masum Üfürüm Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi masum üfürüm normal sağlıklı…
Çocuklarda göğüs ağrısı

Çocuklarda Göğüs Ağrısı

/
Göğüs Ağrısı Çocuklarda Neden Olur? Göğüs ağrısının…
Siyanoz (morarma)

Çocuklarda Siyanoz (Morarma) Neden Olur?

/
Siyanoz (Morarma) Cildin mavimsi mor bir renk almasına siyanoz…

Bebeklerde Kalp Hastalığı Belirtileri

Benzer belirtiler diğer organların hastalıklarda da görülebilir, ayırt edilmeyebilir.

Morarma (Siyanoz)

Bebekler doğmadan önce yani fetüs iken daha az oksijenle yaşamaya alışıktır. Oysa doğumdan sonra kan oksijen düzeyi sağlıklı bir erişkininki kadar yüksek olmalıdır. Bebeğin oksijeni azaldığında cildinde mavimtırak bir renk morarma gelişir. Tıpta biz buna siyanoz deriz. Günümüzde birçok hastanede yenidoğan bebeklere pulse oksimetri taraması yapılmaktadır.

İyi Emmeme ve Tartı Alamama

Çocuklarımız iyi beslenirse iyi gelişirler. Büyümenin aksaması kalp yetersizliğinden kaynaklanabilir. Dolaşım yetersizliği vücudun ihtiyacını karşılayamaz.

Sık Nefes Alma (Takipne)

Bebekler solunum sıkıntısı varmış gibi daha sık nefes alırlar. Sık nefes almaya tıpta takipne denir. Kalp rahatsızlıkları daha fazla enerji harcanmasına ve iyi emmemeye neden olduğundan bebeğin tartı alımı azalır.

Terleme

Emme ve beslenme sırasında aşırı terleme olabilir ama diğer belirtilere oranla daha az görülür.

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri

Küçük Çocuklarda Kalp Hastalığı Belirtileri

Küçük çocuklar genellikle günlük hızlı aktiviteleriyle ailelerini yorarlar.

Sık Nefes Alma ve Çabuk Yorulma

Nefessiz kalan, çabuk yorulan ve akranlarından geri kalan küçük çocuklarda bu belirtiler kalp hastalığının işareti olabilir. Henüz konuşma becerileri iyi gelişmediği için küçük çocuklar ne hissettiklerini iyi anlatamazlar. Örneğin ritim bozukluğunu kalbim sıkıştırıyor, kalbim çalıyor gibi farklı anlaşılmaz biçimde ifade edebilirler.

Bayılma (Senkop)

Kalp rahatsızlığına bağlı bayılma küçük çocuklarda az karşılaşılan, bazı nadir durumlarda meydana gelir. Havale ya da epilepsi tanısıyla takip edilen bazı hastalarda nadiren de olsa özellikle ritim bozuklukları gibi bir kalp hastalığı çıkabilmektedir.

Büyük Çocuk ve Ergenlerde Kalp Hastalığı Belirtileri

Büyük çocuk ve ergenlerin (adölesan) bazısı vücutlarının durumunun farkındadır. Bazısı ise değildir. Bazısı her anormal kalp atımını hissedebilirken diğerleri aritmiyi fark edemezler.

Senkop

Özellikle egzersiz sırasında şuur kaybı, bayılma atakları dikkatle değerlendirilmelidir.

Solunum Sıkıntısı

Kalp hastası çocuklarda fiziksel aktivite sırasında aşırı nefessiz kalma, sıkıntılı solunum sık olarak astımla karıştırılır.

Göğüs Ağrısı

Erişkinden farklı olarak göğüs ağrısı nadiren kalp hastalığını işaret eder. Ancak egzersiz sırasındaki göğüs ağrısına dikkat edilmelidir.

Kalp hastalığı araştırılırken çocuğun anne ve babasının aile öyküsü hastalıklar yönünden çok iyi sorgulanmalıdır. Çocuğun ailesinde ani ölüm, havale, yüzerken boğulma ve ritim bozukluğu olan birisinin olup olmadığı bilinmelidir. Kardiyomiyopati gibi kalp fonksiyon bozukluğu ya da kalp rahatsızlığı ile doğan çocuk varsa bilinmelidir.