Prof. Dr. Taner Yavuz / Kalp Hastalıkları  / Kalp Hastalığı Belirtileri  / Kalpte Bir Sorun Olduğunu Nasıl Anlarız?
Kalpte Bir Sorun Olduğunu Nasıl Anlarız

Kalpte Bir Sorun Olduğunu Nasıl Anlarız?

Kalp hastalıkları diğer hastalıklar gibi net bir belirti vermeyebilir. Kalp sağlığına dair vücudumuzdaki belirtileri iyi izlememiz ve bir hastalık olabileceği ihtimaliyle en kısa zamanda hekime durumu bildirmemiz faydalı olacaktır.  Bu belirtiler süreklidir, geçme gibi bir durum söz konusu değildir.

 • Göğüste olan ağırlık, sıkışma ve basınç hissi
 • Günlük basit aktivitelerde beliren nefes darlığı, nefes almada güçlük,
 • Çarpıntı
 • Sırtta, karnın üstünde, boyunda ve çenede beliren ağrı
 • Kalbi besleyen damarların sertleşmesi veya daralması sonucu kollarda bacaklarda güç kaybı
 • Baş dönmesi, baş dönmesine eşlik eden bayılma
 • Kalbin ya çok hızlı atması ya da hissedilmeyecek kadar yavaş atması
 • Ten renginin griye veya maviye dönmesi
 • Bacaklarda, karında veya göz çevresindeki şişkinlik
 • Geçmeyen kuru öksürük
 • Deri döküntüleri

Kalp hastalıklarının genel belirtilerini yukarıda sıraladık fakat kadınlarda daha farklı belirtiler de izlenebilir. Bunlar şu şekildedir:

 • Halsizlik
 • Mide bulantısı
 • Kola, boyuna ve çeneye vuran ağrı

Göğüs Ağrısı

Kalp damar hastalıklarının en önemli belirtisi olduğu gibi bu ağrı göğüs hastalıklarıyla ilgili bir belirti de olabilir. Kardiyolojik açıdan göğüs ağrısı belirtisi kalp krizinde, aort diseksiyonunda, perikarditte, kardiyomiyopatide, miyokarditte gibi hastalıkların habercisi olabilir. Dikkate alınmalı ve kardiyoloji hekiminde görünülmelidir. Göğüs ağrısınıa eşlik eden baskı, ağırlık hissi, sıkışma ve yanma da görülebilir.

Nefes Darlığı

Tıpkı göğüs ağrısında olduğu gibi nefes darlığı da istirahat halindeyken gelebilir.  Ve ciddiye alınması gereken bir belirtidir. Hareket halindeyken ise sık sık dinlenme, soluklanma ihtiyacıyla kendini gösterebilir. Kardiyolojik açıdan nefes darlığı kalp krizi, kalp yetmezliği, tansiyon düşüklüğü gibi hastalıkların en önemli belirtisidir. Özellikle kalp kaynaklı nefes darlıklarında acil müdahale gerekmektedir.

Kalp Çarpıntısı

Kalp atım hızının birden çok yükselmesi / çok düşmesi sonucunda veya düzensiz kalp atışlarının sebep olduğu histir.  Tansiyon yüksekliği, kalp  kası hastalıklarında, kalp kası veya kalp zarı iltihabında, kalp romatizmasında, kalp kapağı değişmesinde, doğumsal kalp anomalilerinde, kalp pili hastalarında, aort damarı genişlemesinde ve ritim bozukluklarındaki en önemli belirtilerdendir. Çarpıntı hastalarının  erken dönemde EKG ve ritim holter incelemesinin yapılması gerekir. Hekimin gerekli görmesi halinde elektrofizyolojik inceleme ve ablasyon işlemi de gerçekleştirilebilir.

Bayılma

Son derece ciddi bir kalp hastalığının belirtisi olabileceği gibi, diğer çok sayıdaki daha az ciddi sebeplerden de kaynaklanabiliyor. Kalp hastalıklarına bağlı bayılmalar genellikle kısa süreli ve ani olup tam bir bilinç kaybı söz konusudur. Hatta tekrarlı bayılmalar kardiyolojik bir hastalığın belirtisi olarak görülüyor. Bu noktada hasta, bayılmadan önce kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve göz kararması yaşıyorsa mutlaka bir kardiyoloğa görünülmelidir.

Ödem

Kalp hastalıklarına bağlı vücutta su tutulumudur. Bu tür ödemlerin nedeni kalbin kan pompalama görevinin tam olarak yerine getirememesindendir. Pompalamanın yetersizliği sonunucu sağ/sol kalp yetmezliği gelişir. Kalp yetmezliği ödemleri genellikle bacaklarda ve karın içi boşluğunda oluşur. Nadiren olarak da yüz ve kolda ödem görülebilir. İleri seviye kalp yetmezliğinde bacakta oluşan ödeme karın içi ödem de eşlik edebilir.

Siyanoz (Morluk)

Dokulara yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle el/ayak parmakları ile dudaklarda oluşan renk değişimidir. Doğumsal kalp hastalıklarında, ağır kalp yetersizliklerinde, kapak hastalıklarında ve kalp krizi gibi sağlık problemlerinin belirtilerindendir.

Çabuk Yorulma

Pek çok hastalığın habercisi olabileceği gibi kalp yetmezliğinin de erken belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılardaki çabuk yorulma semptomlarına dikkat edilmelidir. Yaşlı hastanın bilinen bir kalp hastalığı varsa çabuk yorulması önemli bir belirti olarak dikkate alınmalıdır.

Hipertansiyon

Kalp yetmezliği, kalp kası kalınlaşması, kalp damarlarında daralma, kalp krizi gibi ciddi hastalıklara sebep olabilen hipertansiyon mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediği durumlarda organlarda fonksiyon bozukluklarına sebep olabilmektedir. Hekimin önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ayrıca bu belirtiler bazı akciğer hastalıklarıyla benzer semptomlar gösterebilir. Bu belirtiye sebep olan etkenin kalp kaynaklı mi yoksa akciğer kaynaklı mı olduğu mutlaka incelenmeli, ona göre bir tedavi planı çıkarılmalıdır. Belirtilerin birbirine karıştığı durumlarda kardiyologlar ve göğüs hastalıkları uzmanları birlikte disiplinlerarası bir çalışma da yürütebilir.

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.