Ameliyatsız VSD kapatma

Ameliyatsız VSD Kapatma

Ventriküler septal defekt (VSD) çocuklarda en sık konjenital kalp hastalığıdır. Birçok VSD kendiliğinden kapanırken, bazıları kendiliğinden kapanmaz. VSD’nin boyutuna ve akışına bağlı olarak dolaşım yetersizliği meydana gelebilir. Bu durumda orta ve büyük boyutlu VSD’ler için cerrahi onarım önerilir. Bu sayfada kalpte en sık delik VSD’nin, ameliyatsız VSD kapatma yöntemini anlatıyorum, ayrıca bu sayfada kapatma videosunu da size sunarak somut olarak işlemin nasıl yapıldığını daha kolay anlamanızı amaçladım.

Ameliyatsız VSD Kapatma

Geleneksel olarak, VSD’ler açık kalp ameliyatıyla kapatılmıştır, ancak şimdi yeni ortaya çıkan bir müdahale vardır. Ameliyatsız VSD kapatma, kateter kullanılarak uygun vakalarda yapılır.

Girişim Öncesi Hazırlık

VSD kapatılması için hazırlık hastanın kateterle kapatmaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ile başlar. Bu değerlendirme en sık VSD’nin boyutunun ve yeri için eko yaparız. Daha sonra akciğer damarında yüksek tansiyonu (pulmoner hipertansiyon ) değerlendirmek için kalp kateteri yapılır. Ayrıca kateter öncesi testler, genel sağlığını ve böbrek fonksiyonu değerlendirmek için göğüs röntgeni, ekg ve kan testleri yapılır. İşlem öncesi tüm hastalara, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar başlanır. Perkütan erişimden bir saat önce bir doz antibiyotik verilir. İşlemden önce ve işlem sırasında damardan serum başlanır. İşlemden öncesi tüm hastalar anestezi doktorunca değerlendirilir. Tipik olarak on yaşından küçük tüm hastalara genel anestezi uygulanır.

Ameliyatsız VSD Kapatma Tekniği

Kateterizasyon işlemi, uyluktaki atardamt ve toplar damara (femoral arter ve ven) kılıf yerleştirilir. Sol karıncık anjiyografik olarak değerlendirilir. VSD’nin aort kapağı ile yakınlığı, büyüklüğü dikkatle değerlendirilir. VSD’nin çapı sol karıncığın en çok gevşediği (diastol sonu) anda ölçülür. Cihaz VSD tipine ve boyutuna göre seçilir. VSD tipi ve boyutları kateterle kapatmaya uygunsa femoral arter ve ven arasında bir kılavuz telle bir devre (loop) oluşturulur. Devre üzerinden sol karıncığa uzun bir kılıf (6–12 Fr) ilerletilir ve aort kapağının altına yerleştirilir. Uzun kılıf boyunca, anjiyo ve eko rehberliğinde VSD kapatma cihazı ilerletilir ve defekte yerleştirilir. Tam kapatmayı kontrol etnek ve aort kapak yetersizliğini görüntülemek için aort anjiyografisi yapılmalır. İşlemden sonra, aritmi riski olduğundan hasta yatmakta iken 24 saat ekg izlemi yapılır. Tüm hastalara pıhtı oluşmasının önlemek  için aspirin verilir.

Ameliyatsız VSD Kapatma Komplikasyonları

VSD kapatma işlemi sırasında ve sonrasında bazı komplikasyonlar gelişebilir.

Aritmi

Ameliyatsız VSD kapatma tedavisinin en sık komplikasyonu ritim bozukluğudur (aritmi). Cihaz takıldıktan sonra % 5-15 aritmi riski vardır. Aritmi operasyondan sonra ilk gün ila bir hafta sonra meydana gelir. Geçici atrioventriküler (AV) blok ve tam AV blok kalp gelişme riski işlem sırasında % 1-2’dir. Ayrıca sağ dal bloğu (RBBB), sol dal bloğu (LBBB), sinüs taşikardisi, ikinci derece AV blok sıkça karşılaşılır. Kalıcı kalp pili ihtiyacı %3 oranda olur. Tam kalp bloğu perimembranöz VSD’de daha sıktır.

Küçük Rezidüel Şant

Kalpteki delikten cihazın kenarından az miktarda bir kan geçişi (şant) olasılığı % 5-7’dir

Aort Kapak Yetersizliği

VSD kapatma sonrası yaklaşık % 3 civarında bu komplikasyon gelişebilmektedir.

VSD Cihazının Embolizasyonu

Cihazın yerinden çıkarak yer değiştirmesi riski %1’den azdır. Bu komplikasyon geliştiğinde, cihaz kateterle kement (snare) tekniği kullanılarak çıkarılabilmektedir.

Endokardit

Antibiyotik kullanıldığından ve steril koşullarda çalışma sayesinde bu komplikasyonun görülme olasılığı oldukça düşük, %1’den azdır.

Ameliyatsız VSD Kapatma Önemi

Kateterle kalpte deliklerin kapatılması gibi girişimsel kateter işlemleri günümüzde kardiyoloji dünyasında önemli bir ilerlemedir.

VSD ve diğer sağlık sorunları somutlayan videolarımızı Hasta Okulu TV kanalımızda izleyebilirsiniz.

Bizimle kalın, güncel kalın ❤️ Prof. Dr. Taner Yavuz | İstanbul Çocuk Kardiyoloji

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.