pulmoner darlık balon tedavisi

Pulmoner Balon Tedavisi

Konjenital hafif pulmoner darlıklar genellikle iyi seyirlidir ve ilerlemezler. Orta ve ağır şiddetteki darlıkları ise ilerleyicidir ve tedavi edilmesi gerekir. Tedavide en çok pulmoner balon tedavisi tercih edilir.

Pulmoner Darlık Balon Tedavisi

Pulmoner darlık balonla tedavi edilir. Balon tedavisi pulmoner darlık ameliyatsız kateterle yapılır.

Pulmoner balon valvüloplasti, bir balonun kalpten pulmoner kapağa ilerletilerek şişirildiği vücuda az hasar veren yani minimal invaziv bir tedavi yöntemdir. Balonun genişlemesi kapağı açılmaya zorlar. Pulmoner darlık için yapılan balon tedavisinin en sık komplikasyonu pulmoner kapakta kaçak gelişmesidir. Buna pulmoner yetersizlik veya pulmoner regürjitasyon denir. Sağ ventrikülden pulmoner artere pompalanan kanın bir kısmı sağ ventriküle geri akar. Bunun kalp üzerine olumsuz etkisi ise ancak çok uzun bir zaman geçtikten sonra ortaya çıkabilir. Pulmoner balon başarı oranı oldukça yüksektir ve pulmoner darlığı olan bireylerin normal bir yaşam sürmesi beklenir.

Pulmoner darlıkta yapılan kalp balon tedavisi (pulmoner balon valvüloplasti) animasyonu

Pulmoner Balon Tedavisi Vaka Sunumu

Yukarıdaki videoda kritik pulmoner darlık nedeniyle pulmoner balon tedavisi ve stent uyguladığım 1 aylık yenidoğan bebeğin kateter anjiyo görüntülerini de sunuyorum. ilk görüntülerde pulmoner darlığın çok şiddetli ve sağ karıncığın da bu nedenle küçük kaldığı yani hipoplazik olduğu izlenmektedir. 5 mm çapındaki pulmoner balon kapak hizasında şişirildiğinde kum saati şeklini aldığı, şişirmeye devam edildiğinde darlığın giderildiği izlenmektedir. Son görüntülerde ise sağ ventrikülün yeterince gelişmemiş olması nedeniyle ameliyatla BT şant takılması yerine duktus arteriozus kateterle koroner stent takılması izlenmektedir.

Pulmoner Kapak Ameliyatı

Balon tedavisi yapılamadığı özel durumlarda ise pulmoner darlık ameliyatla darlık giderilir. Ameliyatla tedavide, pulmoner kapak onarılır veya yapay bir kapakla değiştirilir.

Pulmoner Kapak Tamiri

Pulmoner kapak cerrahisinde genel olarak ve mümkün olduğunda, ilk seçenek pulmoner kapak tamiridir. Çünkü daha düşük bir enfeksiyon riski ile ilişkilidir, kapak gücünü ve fonksiyonunu korur, kapak değişiminde (replasmanı) olduğu gibi kan sulandırıcıya ihtiyaç duyulmaz.

Pulmoner Kapak Değişimi

Kapak değişimi için stenotik kapak yerine bir biyolojik doku kapağı (biyoprotez) veya mekanik kapak takılır. Biyoprotez kapaklar hayvanlardan (örn. İnek, domuz) elde edilir. Genellikle uzun süreli kan sulandırıcı (antikoagülasyon) verilmesi gerektirmez, ancak buna karşın mekanik kapaklar kadarda dayanıklı değildirler. Mekanik kapaklar plastik veya metal gibi malzemelerden yapılır. Uzun süreli antikoagülasyon tedavi gerektirirler ve doku kapaklarından daha uzun ömürlüdür.

Sonuç olarak hem pulmoner balon tedavisi hem de pulmoner kapak cerrahi yöntemle tedavilerinin başarı oranı oldukça yüksektir ve pulmoner darlığı olan bireylerin normal bir yaşam sürmesi beklenir.

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.