Hasta sinüs sendromu

Hasta Sinüs Sendromu

Kalbin doğal pili (pacemaker) olan sinüs düğümünün normal çalışmaması durumudur hasta sinüs sendromu. Çocuk ve gençlerde oldukça nadirdir ve daha çok sinüs düğümününde bulunduğu kalbin üst odacıklarını (atrium) içeren kalp ameliyatının bir komplikasyonudur. Hasta sinüs sendromuna Fontan, total pulmoner venöz dönüş anomalisi ve bazı atrial septal defekt ameliyatları başlıca hasta sinüs sendromuna neden olan kalp ameliyatlarıdır. Ayrıca bu ameliyatlardan yıllar sonrada bu ritim bozukluğu çıkabilmektedir.

Hasta Sinüs Sendromu Ritim Bozukluğu

Sağ atriumun üst bölgesinde yer alan sinüs düğümü kalbimizin doğal pilidir ve kalbimizin elektriksel uyarısı normalde buradan başlar. Aktivite durumumuza göre kalbimiz yavaşlar ya da hızlanır, aktivitemizle kalbimizin hızı uyum içindedir. Oysa hasta sinüs sendromunda aktivitemize göre kalp hızı uyum kabiliyeti bozulmuştur.

Sinüs düğümü bu sendromda  elektriksel uyarıyı yavaştır, ritim düzensiz veya uzun sinüs duraklaması (pause) olabilir. Egzersiz kapasitesi azalabilir. Egzersizden sonra kalp çabuk yavaşlayıp bayılmaya da neden olabilir. Bu yavaş ve düzensiz ritim, kalbin hızlı atması ile giden atrial fibrilasyon ya da atrial flutter gibi diğer ritim bozukluklarını da tetikleyebilir.

sinüs duraklaması pause

Hasta sinüs sendromu olan hastanın EKG’sinde sinüs duraklaması

Çocuğunuzu Nasıl Etkilenir ?

Hiçbir belirti olmayabilir ya da hafif olabilir. Efor kapasitesi azalabilir. Uzun duraklama ve kalp hızı çok yavaş olduğunda ise çocuğun başı döner ve bayılabilir.

Tanı

  • Semptomlar

Halsizlik, egzersiz kapasitesinde azalma, efor sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma.

  • Bulgular

Kalp hızı yavaş ve genellikle düzensizdir. Diğer bulgular diğer kalp hastalıklardakine benzerdir.

  • Testler

İlk test elektrokardiyogram (EKG) ‘dir. EKG güvenli ve ağrısız bir testtir. Göğüs duvarına elektrodlar yapıştırılır. Elektrodlar kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden bir makineye bağlıdır. Ayrıca Holter EKG, ekokardiyografi ve efor EKG testidir. Daha ayrıntılı bilgi gerekmesi durumunda ise elektrofizyolojik çalışma da denilen özel bir kateter yöntemi kullanılabilir.

Tedavi

Kalp hızının yavaş olması (bradikardi), tekrarlayan atrial flutter ya da atrail fibrilasyon epizodları, uzun kalp duraklaması varsa kalp pili (pacemaker) tedavisi gerekir. Bu hastalığın pil dışında ilaçla tedavi gibi başka bir tedavi seçeneği ne yazık ki yoktur.

kalıcı kalp pili

Uzun Dönem Hastalık Seyri

Hasta sinüs sendromlu çocuk ve gençlerde genel olarak klinik seyir iyidir. Genelllikle belirtiler hafiftir. Pil tedavisi gerekenlerde ise yaşam biçiminde küçük değişiklikler yeterli olmaktadır.

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.