Edinsel tam AV blok

Edinsel Tam AV Blok

Atrioventriküler (AV) blok triumdan çıkan elektriksel uyarının ventriküle geç iletilmesi ya da hiç geçememesine atrioventriküler blok kısaca AV blok denir.  AV bloklar geçici ya da kalıcı olabilir. Av bloklar hiç belirtisi olmayabildiği gibi, belirtileri ağır olup bayılma, kalp yetersizliği ve ani ölüme neden olabilir. 3. Derece AV bloğa Tam AV Blok denir. Sizlerle bu makalede çocuklarda edinsel tam AV blok yani doğuştan olmayan ve daha sonradan ortaya çıkan ritim bozukluğu hakkında bilgiler paylaşacağım.

AV Blok 3. derece Tam AV Blok

AV Blok 3. Derece diğer adıyla tam AV blok EKG örneği

Edinsel Tam AV Blok Neden Olur?

Çocuklarda kalıcı edinsel tam AV blok en sık doğumsal kalp hastalığı ameliyatı sonrası gelişir. Digoxin gibi bir ilacın etkisi, virüslere bağlı miyokardit, akut romatizmal ateş, enfeksiyoz mononükleoz (öpücük hastalığı) sonrası da tam AV blok gelişebilsede bu durum çoğunlukla geçicidir. Nadiren tam AV blok ablasyon tedavisi, kateterle ASD ya da VSD kapatma işlemi sırasında gelişebilir. Mitokondrial hastalıklar ve miyotonik distrofi gibi nörolojik hastalıklarda da ilerleyici AV blok gelişebilmektedir.

Erişkinlerde ise yukarıdaki nedenler yanı sıra özellikle inferior tipte miyokard enfarktüsü ve sağ koroner arterin spazmı ve kalp mezotelyoması edinsel tam AV blok nedenleri arasında yer alır.

Edinsel Tam AV Blok Öyküsü

Kalp ameliyatı sonrası tam AV blok gelişen hastaların çoğunun öyküsünde ASD ya da VSD tamiri, kapak replasmanı ya da tamiri veya kompleks kalp ameliyatı sonrası geliştiği belirlenir. Ameliyat sonrası tam AV blok gelişenlerde halsizlik, bayılma ya da kalp yetersizliği gelişebilir, bazı hastalarda ise hiçbir belirti olmaz. Tam AV blok hasta pompadan çıkmakta iken veya ameliyattan hemen sonra gelişir. İyi haber, ameliyat sonrası tam AV blok gelişenlerin çoğunda ilk 7-10 gün içinde blok kendiliğinden düzelir. Bu geçici tam AV blok ameliyat edilen dokulardaki ödem sonucu gelişir, ödemin 1-2 hafta içinde çözülmesiyle birlikte blokta düzelir. Çocuklarda edinsel tam AV blok kalp ameliyatının dışında akut romatizmal ateş, riketsiya enfeksiyonları, tübero skleroz gibi hastalıklar sonucuda ortaya çıkabilir.

AV Blok Belirtileri

Başlıca tam AV blok belirtleri baş dönmesi, efor kapasitesinde azalma, bayılma, süt çocuklarında büyüme gelişme geriliği, kalp yetersizliğidir. Tam AV blok hastasında tipik olarak kalp hızında yavaşlama, bradikardi gelişir. Ancak kaçış ritim hızı yeterli olduğunda beyin kan akımı yeterli olur ve hastalık belirti vermez. Bu hastaların kalp hızı genellikle dakikada 50-60 civarındadır.

Kalp hızı beyin kalp akımını yeterince karşılayamayacak kadar az olduğunda bayılma nöbetleri olur. Kalp hızı dakikada 50’nin altındadır. Ani ölüm gelişebilir.

Yenidoğan bebekler hidrops fetalis ile doğarlar. Beslenme ya da ağlama gibi uyarılarla kalbi 100 ‘ün üzerine çıkan bebeklerde ise hiçbir belirti olmayabilir.

Edinsel Tam AV Blok Tedavi Yaklaşımı

Belirtisi olamayanlarda hemen pil (pacemaker) takılması gerekmez. Kaçış ritmi yavaş olan ve belirtisi olanlarda kalıcı kalp pili takılmalıdır.

  • Geçici Kalp Pili

Belirtisi olanlarda geçici kalp pili takılana kadar kalp masajı yapılır, kaçış ritmini hızlandırmak için damardan katekolaminler uygulanır. AV blok düzelmez ise geçici kalp pili takılır.

Miyokardit ya da kalp anatomisi normal olduğu halde ameliyat yerindeki ödeme bağlı olarak tam AV blok gelişenlerde blok genellikle geçicidir ve geçici kalp pili tedavisi yeterli olur. Ancak kalp ameliyatından 7-14 sonra tam AV blok ritmi devam edenlerde kalıcı kalp pili takılmalıdır. Aralıklı tam AV blok olanlarda ise kalbin dışından pil ile yeterli kalp hızı sağlanır.

Kaçış hızı süt çocuklarında dakikada 60, adölesan çocuklarda ise 45’in altında kalıcı kalp pili takılmalıdır. Kalp pili takılması ile belirtiler, kalp yetersizliği, ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölümü önlenir.

  • Kalıcı Kalp Pili

Ani ölüm riski nedeniyle ameliyat sonrası tam AV blok gelişenlerde ya da Kearns-Sayre sendromunda profilakstik pil tedavisi gerekir. Ameliyat sonrası 8-14 günde tam AV blok düzelmemiş ise kalıcı kalp pili takılmalıdır. Kendiliğinden tam AV blok düzelmiş ise kalıcı pil tedavisi gerekmez. Tam AV blok olupta da kalıcı kalp pili takılmalıdır. Tam AV blok ile birlikte geniş QRS’li kaçış ritmi varsa ya da efor kapasitesi azalmışsa da kalıcı kalp pili koruyucu olarak takılmalıdır. Önmeli bir gelişme de her geçen gün pillerin boyutlarının da küçülmesidir.

kalıcı kalp pili

Sohbete Başla
1
Hoş geldiniz. İstanbul Çocuk Kardiyoloji ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. 👋
Online randevu hizmetimizden yararlanabilirsiniz.