prof-dr-taner-yavuz

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

Prof. Dr. Taner Yavuz

Uzmanlık ve İlgi Alanları:

Fetal ekokardiyografi, kritik doğumsal kalp hastalıklarının fetal ve postnatal izlemi, girişimsel kateter anjiyografi

Eğitim:

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında 3. Sınıf eğitim sorumluluğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve tez danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Yabancı Dil:

İyi derecede İngilizce